Tiesitkö, että suolistossasi asustelee noin 1,5 kg mikrobeja, joilla on valtava merkitys terveydellesi?

Määrällisesti niitä on arvioitu olevan noin 100 biljoonaa (1014) – eli kymmenen kertaa enemmän kuin kehossamme on omia solujamme! (1)

Vielä parisenkymmentä vuotta sitten tämän mikrobijoukkion tärkeyttä ei vielä yleisesti tiedostettu.  Antibiootteja käytettiin surutta, eikä ajateltu, että sairauksia aiheuttavien pöpöjen mukana lähtee samalla koko joukko terveyttä edistäviäkin mikrobeja. Huonot mikrobit saattoivat vallata alaa, kun hyviä kuoli. Tästä saattoi alkaa sairastelun ja vaikkapa antibioottiripulien kierre.

Nyt onneksi asian laita ymmärretään jo paremmin ja näitä hyvien mikrobien yhdyskuntia yritetään varjella. Antibioottikuureja suositellaan käytettävän vain tositarpeeseen – myös kasvavan antibioottiresistenttiongelman vuoksi. Tarpeen tullen mikrobistoa voidaan myös yrittää muuttaa terveempään suuntaan: kasvattaa hyvien mikrobien osuutta huonompien kustannuksella. Tässä auttaa terveellinen, ravinnerikas ja kuitupitoinen ruokavalio ja myös maitohappobakteerien käyttö.

Mitä mikrobit ovat ja mitä hyötyä niistä on?

Suoliston mikrobeihin kuuluu erilaisia bakteereita, viruksia ja sieniä. Aiemmin puhuttiin suppeammin suoliston bakteerikannasta ja edelleenkin niiden ominaisuudet tunnetaan parhaiten. Niitä on myös ylivoimainen enemmistö suoliston mikrobistosta: yhdeltä ihmiseltä voi löytyä useita satoja bakteerilajeja. Kaikkien suolistobakteerilajien lukumääräksi on arvioitu 1000 – 2000. (1)

Mikrobiston tärkeitä terveyttä edistäviä tehtäviä ovat, muun muassa (1):

 • koko kehon immuunijärjestelmän normaalin kehityksen ja toiminnan mahdollistaminen
 • kolonisaatioresistenssin ylläpito eli kyky estää uusien, haitallisten mikrobien vakiintumista suolistoon
 • sulamattomien ravintoaineiden pilkkominen
 • suoliston terveen rakenteen, esimerkiksi suolinukan, ylläpitäminen
 • suoliston limakalvon uusiutumisen mahdollistaminen
 • lääkeaineiden ja muiden synteettisten yhdisteiden metabolia

Suolistomikrobisto on siis ihmisen puolustusjärjestelmän ja aineenvaihdunnan kannalta niin tärkeä, että sitä voidaan pitää omana, keskeisenä metaboloivana ja erittävänä elimenään, todetaan Ravitsemustiede-kirjassa! (1)

Vinoutunut mikrobisto eli dysbioosi aiheuttaa immuunipuolustuksen häiriöitä – ja lihavuutta

Koska suoliston mikrobiston rooli on niin tärkeä, on hyvin loogista, että monilla immuunipuolustuksen heikkouteen tai häiriöihin liittyvillä sairauksilla on havaittu yhteyksiä suoliston epäedulliseen mikrobikoostumukseen.   Tällaisia sairauksia ovat muun muassa erilaiset infektiot, myös hengitystieinfektiot, sekä immunologiset häiriöt, kuten tulehdukselliset suolistosairaudet, reuma, diabetes, allergiat ja jopa autismi (1). Myös yhteyttä masennukseen tutkitaan – paljonhan nykyisin puhutaan suolisto- aivo- akselista (2).

Jo vuosia on myös tiedetty, että hoikilla on monipuolisempi suolistobakteeristo kuin lihavilla. Hiirikokeissa ja muutamissa ihmiskokeissakin on huomattu, että hoikkien suolistobakteerien siirtäminen ylipainoisille muuttaa ylipainoisten bakteerikantaa suotuisammaksi ja tervehdyttää sokeriaineenvaihduntaa. Hiirillä on näin saatu myös paino putoamaan. Tutkimukset jatkuvat siitä, voitaisiinko ihmistenkin ylipainoa hoitaa mikrobistoa muokkaamalla. (3)

Ulosteensiirto on näyttänyt mikrobiston muuttamisen ällistyttävän tehon

Ääriesimerkki mikrobiston muokkaamisesta on sairaaloissa tehtävä ulosteensiirto, jolla on saatu nopeasti apua vaikeidenkin antibioottiripulitapausten hoidossa. Tutkimuksissa jopa 90 prosenttia vaikeasta antibioottiripulista kärsineistä on parantunut ulosteensiirrolla, kun muilla hoitotavoilla vain noin 25 prosenttia on parantunut. Parhaimmillaan se voi pelastaa ihmisen hengen. (3)

Se on otettu laajemmin käyttöön vasta kymmenisen vuotta sitten, vaikka samantapaisia hoitoja on käytetty niin ihmisille kuin eläimillekin jopa tuhansia vuosia (2). Perinteisten ja lääkkeettömien hoitomuotojen tie klassisen koululääketieteen piiriin on välillä pitkä, mutta kun ennakkoluuloista päästään ja tutkimusrahoitusta saadaan, tulokset voivat olla loistavia, kuten tässäkin tapauksessa. Suomalaiset tutkijat ovat olleet hoidon kehittämisen kärkijoukkoa ja vuonna 2010 julkaistun tutkimuksen ansiosta hoito hyväksyttiin käyväksi hoidoksi ympäri maailmaa (2).

Ulosteensiirrosta toivotaan apua moneen muuhunkin vaivaan, kuten päänsärkyyn, masennukseen, Chronin tautiin, haavaiseen paksusuoleen, lihavuuteen ja autismiinkin. Tutkimuksia tarvitaan kuitenkin vielä lisää. (2, 3)

Mikrobistoa voi itse muokata ruokavalion ja maitohappobakteerien avulla

Suolistomikrobiston koostumukseen voi itsekin vaikuttaa monilla tavoilla, vaikka perimällä on siihen myös iso osuutensa. Terveellinen ja kuitupitoinen ruokavalio on terveen mikrobiston perusta.  Sokeri ja prosessoitu liha heikentävät bakteerikantaa, kun taas kasvikset ja marjat vahvistavat sitä (2).

Mikrobistoon voi vaikuttaa myös erilaisilla ravintolisillä, kuten probiooteilla ja prebiooteilla.  Probiootit ovat eläviä, yhden tai useamman mikrobikannan viljelmiä, joilla suun kautta käytettyinä saavutetaan edullisia terveysvaikutuksia. Useimmat probiootit ovat Lactobacillus- tai Bifidobacterium-suvun maitohappobakteereita. Maitohappobakteerit ovat nimensä mukaisesti bakteereita, jotka tuottavat maitohappoa suolistossa ja siten laskevat suoliston pH:ta.

Maitohappobakteerien terveysvaikutusten on osoitettu olevan kantakohtaisia eli niiden harkituilla yhdistelmillä voidaan saavuttaa monipuolisemmat terveysvaikutukset kuin yhdellä bakteerikannalla. Maitohappobakteereja on kuitenkin syötävä jatkuvasti, koska niillä ei ole saavutettu kovin pitkään pysyviä muutoksia suoliston bakteerikannassa niiden nauttimisen lopettamisen jälkeen. (1)

Maitohappobakteerivalmistetta valitessa kannattaa huomioida seuraavat asiat:

 1. Tuotteessa on käytetty vain ihmisperäisiä, turvallisia bakteerikantoja. Tällaisia ovat esimerkiksi Lactobacillus-, Bifidobacterium- ja Streptococcus-sukuiset bakteerit.
 2. Bakteerikannat pääsevät elävänä suoleen eli ne on suojattu ruonsulatuskanavan hapoilta. Ne myös todistetusti tarttuvat hyvin suoliston seinämään ja lisääntyvät siellä.
 3. Tuotteeseen on yhdistetty erilaisia tutkittuja bakteerikantoja monipuolisesti. Silloin niiden terveysvaikutukset ovat myös monipuoliset.

Prebiootit ovat terveydelle hyödyllisten mikrobien, vaikkapa maitohappobakteerien, ravintoa. Ne stimuloivat suoliston hyödyllisten bakteerien kasvua. Tällaisia sulamattomia ruoan ainesosia ovat esimerkiksi erilaiset kuidut. Prebioottien vaikutuksesta erityisesti bifidobakteerien määrä suolistossa lisääntyy ja ruoan läpikulkuaika suolistossa lyhenee. Prebiootit eivät kuitenkaan muuta vääräntyyppistä lajikirjoa, vaan vain lisäävät suolistossa jo olevien hyödyllisten kantojen määriä. (1)

Probiootit voisivat säästää isoja summia hengitystieinfektioiden hoitokuluissa

USA:ssa, Kanadassa ja Ranskassa on tehty laskelmia siitä, paljonko probioottien käytöllä voitaisiin säästää terveydenhuollon menoja estämällä hengitystieinfektioita tai niiden kestoa lyhentämällä. (4)

Mallinnustutkimuksissa tarkasteltiin flunssan kaltaisten hengitystieinfektioiden esiintyvyyttä ja kestoa. Kaikkien maiden tulokset näyttivät, että sairauspäivät, antibioottikuurien tarve ja sairaslomapäivät vähenisivät merkittävästi yleisellä maitohappobakteerien käytöllä.

USA:ssa säästöjen arvioitiin voivan olla yli miljardi dollaria, Kanadassa 100 miljoonaa Kanadan dollaria ja Ranskassa 14,6 miljoonasta eurosta 37,7 miljoonaan euroon. 

Tulokset olivat huimia, vaikka muita maitohappobakteerien mahdollisia terveyshyötyjä ei näihin laskelmiin oltu edes otettu mukaan.

Probiootit mukana Suomessa Käypä hoito -suosituksissa

Laajan tutkimusnäytön ansiosta maitohappobakteerien käyttöä suositellaan jo Suomessa Käypä hoito -suosituksissakin itsehoitoon seuraavissa tapauksissa:

”Probioottivalmisteita voidaan käyttää sekä aikuisten että lasten akuutin ripulin hoidossa ja antibioottiripulin ehkäisyssä. Probiootit saattavat lyhentää ripulin kestoa noin vuorokauden verran ja ehkäistä ripulin pitkittymistä.” (5)

Lopuksi

Suoliston mikrobikannan muuttamisella parempaan suuntaan näyttää jo tämänhetkisen kokemuksen ja tutkimusten valossa olevan erinomaisia terveydellisiä vaikutuksia. Tutkimusnäytön koko ajan karttuessa voitaneen terveyttä ja paranemista tukea tulevaisuudessa mikrobiston muokkaamisen kautta entistä laajemmin.

Itsehoitoon tarkoitettujen probioottisten maitohappobakteerien toimivuutta oman terveyden tukemiseen kannattaa kokeilla jo nyt. Niiden käytöstä on monikymmenvuotinen kokemus taustalla ja tuotteiden ominaisuudet ovat edelleen parantuneet jatkuvan tutkimuksen ja tuotekehityksen myötä vuosien varrella.

Tiukan terveysväitelainsäädännön viranomaistulkinnan vuoksi emme voi kertoa, mitä tuloksia tutkimuksissa on saatu Terveyskaistan Balanssi-tuotteessa käytetyillä, huolellisesti valituilla ja suojapäällystetyillä maitohappobakteerikannoilla. Googlaamalla näitä bakteerikantoja voit kuitenkin itse löytää lisätietoa tutkimuksista ja muista lähteistä.

Terveyskaistan Balanssin maitohappobakteerikannat ja muut ominaisuudet näet


Täältä

Lähteet:

 1. Kirjavainen P., von Wright A., Mykkänen H. Ravinto ja suolistomikrobisto (s183-195). Teoksessa Ravitsemustiede. Toim. Aro, Mutanen, Uusitupa. Kustannus Oy Duodecim. 2012, 2015.
 2. Lappeteläinen H. Ulosteensiirto saatetaan korvata parin vuoden päästä kapselilla: ”Vielä tutkitaan laietaanko kapseliin pakastettua vai kuivattua ulostetta”. Yle-uutiset. 15.11.2018. https://yle.fi/uutiset/3-10392555
 3. Vasantola S. Ulosteensiirto on ällistyttävän tehokas hoito – tutkijat pelkäävät kotikokeiluja. Helsingin Sanomat. 26.10.2015. https://www.hs.fi/hyvinvointi/art-2000002862292.html
 4. Daniells S. Probiotics could help save billions in health care costs associated with flu-like infections. Nutra ingredients-usa.com. 13.9.2019. https://www.nutraingredients-usa.com/Article/2019/09/13/Probiotics-could-help-save-billions-in-health-care-costs-associated-with-flu-like-infections
 5. Itselääkitys. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Apteekkariliiton asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. Julkaistu 19.4.2016 (viitattu 13.5.2020).  Saatavilla Internetissä: www.käypähoito.fi

Tervettä ja hyväntuulista kevättä sinulle!

Asiantuntija

Kirsi Paananen,
Terveystoimittaja


Blogiin